פורטל מידע
קטלוג מוצרים
 
 
  תמריצי מס לאביזרי בטיחות לרכב - ההקלות יוענקו בעיקר למערכות חכמות המסייעות במניעת תאונות - יולי 2013
 

מתוך פרסומי לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה אגף הרכב ושירותי תחזוקה - אוגוסט 2013


נוהל זה מעדכן את נוהל 03/11

מבוא
תחום בטיחות כלי הרכב מאופיין בשנים האחרונות בהתפתחות טכנולוגית מהירה ופיתוח מערכות חדשניות מגוונות אשר מסייעות למנוע תאונה ו/או למזער את נזקי הפגיעה בנפש וברכוש. סקרים המתפרסמים בעולם מצביעים על מגמה עולמית חיובית של הפחתה יחסית במספר הנפגעים מתאונות דרכים וצמצום בחומרת הפגיעות, וזאת כתוצאה משיפור הבטיחות בכלי הרכב.
 
משרד התחבורה ורשות המסים מיחסים חשיבות רבה לקידום השימוש במערכות בטיחות בכלי רכב. לאור האמור, בכוונת משרד התחבורה ורשות המסים ליתן תמריצי מס לכלי רכב המאובזרים במערכות בטיחות, על מנת לעודד ייבוא ורכישה של כל רכב מאובזרים ובטיחותיים יותר. כמו כן, על מנת להגביר את מודעות הציבור, תיקבע לכל דגם רכב "רמת אבזור בטיחותי" שתצוין על גבי רישיון הרכב. ככל שהרכב יהיה מאובזר יותר במערכות בטיחות, כך רמת האבזור הבטיחותי שלו תהיה גבוהה יותר.

מערכות הבטיחות והזיכויים שיינתנו יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התחבורה ושל רשות המסים. נוהל זה הוכן בשיתוף עם רשות המסים בישראל.
מטרת נוהל זה הנה לספק לציבור מידע מפורט בדבר יישומה של תקנה 270ד' לתקנות התעבורה, התשכ"א -1961.
 

דיווח 
על יבואן רכב לדווח למערכת הממוחשבת של משרד התחבורה על דבר קיום מערכות הבטיחות בדגם הרכב על פי הפירוט להלן. יובהר כי עבור חלק מהמערכות הדיווח הנו לתיעוד ומעקב ובחינת מערכת התמריצים בעתיד בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות בתחום ונוכחות המערכות בדגמי הרכב המיובאים לישראל. התמריצים יינתנו בהתאם לרמת האבזור הבטיחותי של דגם, שתיקבע על-פי מכלול המערכות המותקנות ברכב (ראה טבלה מס' 1- הכוללת מערכות אשר ייכנסו לקביעת רמת האבזור הבטיחותי בשלב הראשוני).

הגדרות המערכת:
 • כריות אויר - אביזר בטיחותי שתפקידו למזער את הפגיעה בנהג ובנוסעים כתוצאה מתאונת   דרכים. הכרית מתנפחת בגז דחוס בקרות התאונה ובכך סופגת חלק מהאנרגיה שנוצרת במהלך התאונה, מגנה מפני חלקים שבורים ורססי זכוכית ומצמצת את הנזק הנגרם לנוסעים ברכב ((תואם לדירקטיבה האירופאית מס'  EC96/79 על עדכוניה).
 • מערכת בקרת סטייה מנתיב - מערכת המתריעה לנהג על סטייה מחוץ לנתיב הנסיעה שלו באמצעות התרעה קולית (חובה) וויזואלית (אופציונאלי). כמו כן, יש לדווח על קיום מערכת זו, אם ברכב מותקנת מערכת סטייה מנתיב אקטיבית אשר בעת סטייה מהנתיב מבצעת הקשחת הגה ובכך מונעת/ ממזערת את הסטייה הלא רצויה ((תואם לדירקטיבה האירופאית מס'  EC  661/2009 על עדכוניה).
 • מערכת ניטור מרחק מלפנים - מערכת המזהה מכשול מלפנים  או מצב של אי שמירת מרחק מהרכב שמלפנים ומתריעה על סכנת התנגשות באמצעות התרעה קולית (חובה)  וויזואלית . כמו כן, לדווח על קיום מערכת מסוג זה אם מותקנת ברכב  מערכת אקטיבית, אשר מפעילה בלימה אוטומטית בעת זיהוי סכנת התנגשות
 • מערכת זיהוי  כלי רכב ב"שטח מת" - מערכת המזהה הימצאות כלי רכב ב"שטחים מתים", בצדי הרכב, באמצעות שימוש בחיישנים ומצלמה הממוקמים ברכיבים שונים של מרכב הרכב, ומפעילה התרעה ויזואלית במראה החיצונית המתאימה או בסמוך לה בשדה הראיה של הנוהג ברכב.
 • בקרת שיוט  אדפטיבית - מערכת המיועדת לשמירת מהירות נסיעה קבועה תוך שמירה על מרחק בטוח מהרכב מלפנים, באמצעות שליטה אוטומטית  על המצערת והבלמים לצורך שמירת מרחק קבוע ובטוח בעת הנסיעה במצב שיוט. המערכת תאט את הרכב כאשר תתקרב לרכב שמלפנים ותעלה את המהירות כאשר זרימת התנועה תאפשר זאת.
 • מערכת זיהוי הולכי רגל - מערכת המזהה הולכי רגל חוצים או עומדים על הכביש לפני הרכב בעת נסיעת  הרכב קדימה , ומתריעה על מצב סכנת הפגיעה בהולך רגל באמצעות  התרעה קולית (חובה) וויזואלית. במסגרת מערכת זו תיכלל גם מערכת אקטיבית  הבולמת את הרכב בעת סכנה ממשית של פגיעה בהולך רגל.
 • מערכת עזר  לבלם - מערכת המסייעת לנהג במקרה של בלימת חירום. המערכת מזהה מצב של בלימת חירום בו הנהג לא מפעיל  מספיק כוח על דוושת הבלם, מגבירה המערכת את לחץ הבלימה למידה המרבית ביותר  על מנת לצמצם את מרחק הבלימה ((תואם לדירקטיבה האירופאית מס'   EC78/2009 על עדכוניה).
 • מצלמות  רוורס - מערכת מצלמות רוורס המותקנות בחלק האחורי של הרכב אשר מאפשרות צפייה פנורמית מתא הנהג על המרחב הנמצא מאחורי הרכב בעת נסיעתו לאחור.
 • חיישני לחץ  אויר - מערכת המתריעה, באמצעות התרעה ויזואלית או קולית, על לחץ אויר לא תקין באחד או יותר מצמיגי הרכב בכפוף להוראות היצרן  (תואם לדירקטיבה האירופאית  מס'  EC661/2009 על עדכוניה).
 • חיישני חגורות  בטיחות - מערכת המזהה ומתריעה (התרעה קולית ו/או ויזואלית) הימצאות נוסעים לא חגורים במושבים קדמיים ואחוריים בכל עת שהרכב נמצא בנסיעה (בין אם חגורת הבטיחות נפתחה במהלך הנסיעה ובין אם היא לא נחגרה מלכתחילה).
 • אין לכלול בקטגוריה זו מערכות המתריעות על אי חגירת חגורות ללא קשר להימצאות הנוסעים ברכב, מערכות המספקות התרעה חד-פעמית במקום התרעה מתמשכת, מערכות המתריעות על אי חגירת חגורות במושבים הקדמיים בלבד.
 • Daytime  running lamp  - רכב מלפנים המופעלת אוטומטית כאשר הרכב מונע ונע קדימה, פולטת אור כתום , צהוב או לבן כדי להבליט את הרכב במהלך הנסיעה באור יום.
 • מערכת שליטה באורות - מערכת המאפשרת לזהות, בזמן הפעלת אורות גבוהים, מצב של התקרבות רכב מהכיוון הנגדי לנסיעה ולהעביר את תאורת הרכב לאורות נמוכים, על מנת למנוע סנוור הנהג ברכב ממול. בחלוף הרכב ממול, המערכת תחזיר את מצב התאורה לאורות גבוהים.
 • Advanced emergency braking system - מערכת שמאפשרת זיהוי של מצב התקרבות מסוכנת למכשולים ונותנת על כך התרעה קולית, ובמצב של סכנת תאונה, בתנאי שהנהג איננו מתקן את המצב, מבצעת בלימה של הרכב.

מערכות הבטיחות והניקוד לצורך קביעת רמת האבזור הבטיחותי
מערכת ניקוד
בקרת סטייה מנתיב  (Lane-Departure Warning System) 2
מערכת ניתור מרחק מהרכב מלפנים Distance Alert 2
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית  (Adaptive Cruise Control) 1
מערכת זיהוי הולכי רגל  (Pedestrian Collision Warning) 1
מערכת עזר לבלם (Brake Assist System) 1
מערכת זיהוי בשטח "מת" BLIS (Blind Spot Information System) 1
7 כריות אויר ומעלה (6 במסחרי) 1
מצלמות רוורס 0.5
חיישני חגירת חגורות במושבים קדמיים+ אחוריים 0.5
חיישני לחץ צמיגים 0.5
 

דרישות לקביעת רמת האבזור הבטיחותי
רמת האבזור הבטיחותי ניקוד נדרש כמות נדרשת
 של כריות אויר
סכום הזיכוי ממס קניה, ש"ח
פרטי מסחרי
0 - 0 0 -
1 - 6 4 500
2 2.0 6 4 900
3 3.0 6 4 1,250
4 4.0 6 4 1,550
5 5.0 6 4 1,800
6 6.0 6 4 2,000
7 8.0 6 4 2,150
8 10.0 6 4 2,250
 
 
| תקנון הקטלוג  |  תנאי שימוש באתר | 
בטיחות בתחבורה בטיחות בדרכים קטלוג לטכנולוגיות ומוצרי בטיחות בתחבורה התרעת התנגשות לפנים התרעת סטייה מנתיב  מצלמות רוורס מערכות לכיסוי שטחים מתים ברכב קופסה ירוקה חיישני לחץ אוויר התרעת הירדמות רמזורים עיני חתול תשתיות לתחבורה מכרזים בתחבורה פרסומים בתחבורה מערכות בטיחות לרכב מערכות עזר לנהג סימולאטורים לנהיגה מערכות לניהול ציי רכב מערכות ניטור נהיגה ניטור אלכוהול חגורות מניעת שכחת ילדים ברכב ארכיטקטורת ITS בטיחות בהסעות תלמידים בטיחות בהובלת מטענים בטיחות בארגונים וחברות קציני בטיחות לרכב צמיגים גופי תאורה סולאריים טכוגרף דיגיטאלי מערכות מתערבות בנהיגה הסחת דעת בנהיגה חיישני רוורס לרכב מצלמות רוורס לרכב ניהול ציי רכב ציי רכב תוכנות לניהול ציי רכב מצלמות לכיסוי שטחים מתים מצלמות תיעוד ברכב נוהל 6 איך אני נוהג תמרורים סולאריים שלטים סולאריים פנסי אזהרה סולאריים מערכת כיבוי אש באוטובוסים ורכב מערכת חירום והצלה
 

בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com