פורטל מידע
קטלוג מוצרים
 
פרסומים ומידע
תקצירים טכנולוגיים
דפי מידע לטכנולוגיה
מפת הדרכים למת"ת
סביבה וטכנולוגיה
פרסומי משרד התחבורה
סטנדרטים ותקינה
קולות קוראים
ספריה למידע טכנולוגי
 
 
 
  מכון התקנים - אגף התקינה
 
מכון התקנים- אגף התקינה - מערכת לניטור נתוני נסיעה
 
  • מערכת ניטור נתוני נסיעה- דרישות פונקציונאליות- ראה קישור
  • מערכת ניטור נתוני נסיעה- התקן לניטור נתוני נסיעה- דרישות לעמידה בתנאי סביבה ודרישות חשמל- ראה קישור
  • מערכת ניטור נתוני נסיעה- התקן לניטור נתוני נסיעה- דרישות התקנה- ראה קישור
  • מערכת ניטור נתוני נסיעה- טיוטה לתקן, דף 1- ראה קישור
  • מערכת ניטור נתוני נסיעה- טיוטה לתקן, דף 2- ראה קישור
  • מערכת ניטור נתוני נסיעה- התקן לרישום נתוני נסיעה- טיוטה לתקן, דף 3- ראה קישור
  • טופס תגובות והערות להתקן לרישום נתוני נסיעה- דרישות לעמידה בתנאי סביבה ודרישות חשמל- ראה קישור
  • טופס תגובות והערות לתקן למערכת ניטור נתוני נסיעה- דרישות פונקציונאליות- ראה קישור
  • טופס תגובות והערות לתקן למערכת ניטור נתוני נסיעה- דרישות התקנה- ראה קישור
תקן למערכת ניטור נתוני נסיעה- דרישות פונקציונאליות.
 תקן למערכת ניטור נתוני נסיעה- דרישות עמידה בתנאי סביבה ודרישות חשמל.
 תקן למערכת ניטור נתוני נסיעה- דרישות התקנה.