מערכת הודעות להטמעה באתרי אינטרנט JXSET
 
מערכת ההודעות להטמעה באתרי אינטרנט מאפשרת למספר רב של בעלי הרשאה להשתמש באותה מערכת לצורך פיזור הודעות בחלונות שונים (על פי תחומי עניין / גורמי פרסום / אזורי פרסום / אתרי אינטרנט שונים ועוד). מערכת ההודעות מעוצבת על פי דרישת המשתמש כך שתתאים לעיצוב הקיים בכל אתר ואתר (לרבות סוג הגופן, מהירות הרצת ההודעה ועוד).
         
    חלון כללי    
   
חלון ימני   חלון אמצעי   חלון שמאלי